Esteu aquí

Jordi Alumà: "Com a empresa d'histopatologia toxicològica preclínica som una rara avis"

16.12.2016

Jordi Alumà va fundar Patconsult BCN el 2004 a Barcelona després de dedicar divuit anys a gestionar i assessorar els laboratoris de patologia de diferents CRO preclíniques com el Centre d'Investigació i Desenvolupament Aplicat de Barcelona, RCC Ltd, Harlan Laboratories o AnaPath GmbH. L'activitat de Patconsult BCN es centra en els serveis d'histopatologia toxicològica i l'assessorament cientifico-tècnic dels estudis preclínics experimentals de noves molècules d'ús humà o veterinari. La firma està certificada en BPLs pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Què són els serveis d'histopatologia toxicològica?

En els estudis preclínics que es realitzen amb animals de laboratori per a l'estudi de noves molècules d'us humà o veterinari el nostre objectiu, com a patòlegs, es pot resumir en respondre les següents preguntes: com és el que observem al microscopi?, de quin tipus de lesió es tracta?, per què apareix?, quins mecanismes la fan possible? i, quina relació té amb el que s'està investigant?. Es tracta, doncs, d’identificar la lesió i explicar la patogènia de la mateixa.

Al nostre sector es valora l'especialització. En el vostre cas, però, estem parlant d'una superespecialització?

La nostra tasca esta emmarcada dins de l'anatomia patològica, en l'especialitat mèdica i veterinària.

La histopatologia toxicològica experimental és un tipus d'anatomia patològica, on el més important no és tan sols el diagnòstic d'una lesió, sinó la vinculació d'aquesta a quelcom que s'està investigant. El fonamental en realitat és poder esbrinar el mecanisme que fa possible l'aparició de la lesió.

A partir d'aquest punt de vista, sí que podem considerar que es tracta d'una "subsubespecialitat".

Sou l'única empresa de serveis a Catalunya amb aquesta expertesa?

En el nostre país hi ha una gran tradició en el món de l'anatomia patològica mèdica diagnòstica i d'investigació fonamental. On patim un cert buit és en la transferència d'aquest nivell d'excel·lència al món de la investigació aplicada i en concret al sector biotecnològic.

Com a empresa privada d'histopatologia toxicològica preclínica, certificada en BPLs, som realment una rara avis.

En quin moment del procés de l'R+D d'una empresa farmacèutica, biotecnològica o veterinària interveniu?

Els serveis que ofereix Patconsult BCN estan vinculats a la fase preclínica de la recerca i desenvolupament. Els informes finals que editem, de fet, complementen els dossiers toxicològics de seguretat (en el cas d'estudis regulatoris) o formen part de les fases inicials de tota investigació que utilitzi l'histopatologia com a font de resultats morfològics.

Quin és l'objectiu empresarial que teniu per als propers tres anys?

Bé, Patconsult BCN intervé en un estudi a partir de mostres processades. És a dir, nosaltres actuem en l'anàlisi d'aquestes mostres i la posterior edició dels informes d'histopatologia corresponents. El nostre repte és la creació d'un laboratori d'histotècnia, certificat en BPLs, on es processin les mostres que posteriorment seran analitzades pels nostres patòlegs. D'aquesta manera tancarem el cercle i donarem el servei complet, des de la recepció de les mostres fins a l'edició dels informes finals. Tot aquest procés requereix rapidesa, un alt nivell de qualitat i garantir en tot moment la traçabilitat de les mostres que analitzem. Aquest és el repte.

Què espereu de la participació en una associació empresarial com CataloniaBio?

Quan ens vam plantejar la participació a CataloniaBio teníem dues motivacions principals: una era formar part d'una xarxa d'empreses dins del món de la biotecnologia, amb el que això suposa de coneixement del nostre entorn més proper, i d'altra banda ens va semblar una molt bona iniciativa per enfortir la projecció científica del nostre país.

 

#Entrevista