Esteu aquí

Miquel Vila Perelló: "Els anticossos conjugats són molt prometedors per al tractament del càncer"

02.06.2016

El Dr. Miquel Vila Perelló és cofundador i CEO de ProteoDesign, una biotecnològica fundada el 2012 de la mà d'investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Princeton i executius de la indústria del sector, que es dedicada al desenvolupament d'anticossos conjugats amb propietats terapèutiques innovadores mitjançant una tecnologia pròpia patentada. Les instal·lacions de l'empresa estan situades al Parc Científic de Barcelona (PCB). Un dels seus principals inversors és “la Caixa” a través del fons Caixa Innvierte BioMed II.

Us dediqueu al desenvolupament de fàrmacs innovadors com els anticossos conjugats. En què pot millorar el tractament del càncer gràcies a aquest tipus de fàrmacs?

Els anticossos conjugats són una classe de nous agents bioterapèutics molt prometedora per al tractament del càncer. El seu gran avantatge respecte aproximacions quimoterapèutiques tradicionals és que permeten l’eliminació selectiva de les cèl·lules canceroses, sense afectar les cèl·lules sanes, i d’aquesta manera es redueixen els riscos d’efectes secundaris i es proporciona una finestra terapèutica més àmplia. Els anticossos conjugats combinen anticossos per reconèixer de forma específica les cèl·lules canceroses amb potents agents tòxics capaços de matar-les a molt baixes concentracions.

Tot i el gran potencial d'aquests anticossos es diu que el seu desenvolupament és molt complexe. La tecnologia que ha inventat l'equip científic de ProteoDesign soluciona aquest handicap?

Efectivament, la necessitat de combinar en una sola molècula un anticòs d’origen recombinant amb un agent tòxic d’origen sintètic, converteix els anticossos conjugats en fàrmacs molt complexos de desenvolupar. Part de la complexitat rau en els mètodes que actualment s’empren per preparar aquests conjugats, que es basen en la modificació no específica de la superfície de l’anticòs. Aquests mètodes resulten en la generació de mescles heterogènies d’anticossos modificats amb diferents nombres de citotòxics i diferents propietats.

Addicionalment, la modificació de certes regions de l’anticòs pot resultar en la pèrdua de la seva capacitat de reconèixer específicament les cèl·lules canceroses i, per tant, un empitjorament de la selectivitat i la finestra terapèutica. És a dir, no només és crucial poder controlar el nombre de modificacions sinó especialment la seva localització en la superfície de l’anticòs. La nostra tecnologia proporciona un robust mètode per aconseguir aquests objectius i poder generar anticossos conjugats més homogenis, amb propietats més predictibles i amb processos de desenvolupament molt més senzills.

Teniu pensat ampliar aquesta tecnologia en algun altre àmbit a part de l'oncològic?

La nostra plataforma tecnològica permet no només la modificació d’anticossos sinó de qualsevol altra proteïna, independentment de la indicació terapèutica. La capacitat de modificar qualsevol proteïna de forma específica ens permet aplicar els principis de la química mèdica als fàrmacs biològics millorant-los o incorporant-los noves i millors propietats. Més enllà de l’àrea oncològica, exemples d’àmbits en els que estem interessats inclouen la modificació de proteïnes terapèutiques per millorar la seva vida mitja en el torrent sanguini, i també tenim projectes en curs en l’àrea de la immunoncologia.

Quins altres serveis oferiu als departaments d'R+D tant d'empreses com centres de recerca públics?

Paral·lelament a la nostra feina en l’àrea de desenvolupament d’innovadors fàrmacs biològics oferim serveis de modificació específica de proteïnes per a diagnosi i recerca bàsica. Les modificacions que podem incorporar van des de modificacions post traduccionals fins a la incorporació de sondes per a aplicacions biofísiques o diagnòstiques. Una àrea en la que tenim molta experiència, i per la qual hi ha un interès creixent, és l'epigenètica, en la qual la capacitat de produir histones específicament modificades s’ha demostrat de gran utilitat per millorar la nostra comprensió d’aquests processos i la seva vinculació amb diverses malalties.

Ens podeu dir quins projectes esteu treballant amb multinacionals farmacèutiques?

Treballem amb diverses multinacionals farmacèutiques per a la utilització de la nostra plataforma tecnològica en el desenvolupament de nous fàrmacs biològics. Aquests projectes no estan centrats exclusivament en oncologia i inclouen altres àrees terapèutiques.

Quin contacte seguiu mantenint amb la Universitat Princeton?

La relació amb la Universitat de Princeton sempre ha estat molt fluida. El Prof. Tom Muir, director del Departament de Química, i coinventor de la nostra tecnologia, és un dels cofundadors de l’empresa i membre del nostre comitè científic assessor. A nivell institucional mantenim molt bona relació, la Universitat té un gran interès en l’èxit de les seves spin-off, i veuen la transferència de tecnologia com una fórmula òptima per valoritzar els descobriments realitzats en l’entorn acadèmic i traslladar-los com a beneficis efectius per a la societat el més ràpidament possible.

Què espereu de la participació en una associació empresarial com CataloniaBio?

CataloniaBio és un entorn de trobada amb la resta d’empreses del sector al nostre país. Creiem que en aquest moment de creixement del sector biotecnològic a Catalunya és molt important la col·laboració entre tots els actors implicats, especialment les empreses, per tal de crear una densitat de teixit industrial i capacidat d’innovació que fomenti l’aparició de noves empreses i el creixement i consolidació de les existents. Per tal de crear aquesta densitat és crucial conèixer-nos entre nosaltres i trobar fórmules de col·laboració efectiva per desenvolupar nous i millors productes i serveis.

 

#Entrevista